UTBILDA DIG TILL BERÖRINGSPEDAGOG

Taktil Stimulering är en metod som funnits sedan 1984, grundaren för denna metod heter Gunilla Birkestad,

Metoden är en medvetet strukturerad behandling av huden- vårat första och största organ. Genom strykningar på huden aktiveras våra beröringsreceptorer som i sin tur skickar signaler till hjärnan att bilda lugn och ro hormonet-Oxytocin.

Med medvetet strukturerad  behandling menas att alla rörelser man gör har en betydelse för kroppsuppfattningen.
När vi mäter längd, bredd och markerar alla leder under behandlingen registrerar hjärnan allt och därav får vi en ökad kroppsuppfattning som i sin tur skapar lugn och ro.


Om du är intresserad att gå kursen som består av:
  • Totalt 12-15 veckor.
  • 5 dagar teori och praktik där du får lära dig hela metoden med alla rörelser.
  • Hemuppgifter där du ska ge 10 behandlingar med utvärdering för varje gång.
  • Ta emot 7 behandlingar och ge utvärdering dess utförande.
  • Läsa en bok om beröring, skriva en recension och svara på frågor om beröring.
  • 2 Handledningsdagar sker efter halva tiden, där frågor som uppstått tas upp och vi övar på rörelser som inte sitter. Du får lära dig hur man fyller i en beröringsjournal
  • Diplomering 2 dagar där du får visa upp att du kan ge en hel behandling.
  • Diplomutdelning.


För mer information och anmälan, gå in på beroring.se och klicka på den lärare och datum som passar dig.
Mer information om tider för kurs, handledning och examination finner du även här.

Välkommen!