LYMFMASSAGE & DEEP OSCILLATION

BEHANDLINGEN ÄR BRA FÖR

  • Kroppens cirkulationssystem.
  • Hjälper kroppen att försvara sig mot infektioner av olika slag.
  • Minskar svullnad, domningar och stelhet.  
  • Transportera bort överskottsvätska och slaggprodukter.

DEEP OSCILLATION
Deep Oscillation är en unik patenterad behandlingsmetod som, genom att pulsera ett elektrostatiskt fält, åstadkommer effektiva vibrationer i vävnaden. I motsats till andra behandlingsformer så har Deep Oscillation en djupverkande effekt på alla vävnadskomponenter (hud, bindväv, subkutant fett, muskler, blod- och lymfkärl) och detta underlättar transporten av näringsämnen, slaggprodukter, blodgenomströmning och lymfdränage.

TID & PRIS
60 min - 950 kr
90 min - 1350 kr

KOMBINERA! LYMFMASSAGE & DEEP OSCILLATION 120 min - 1850 kronor

OBSERVERA!
Avbokning ska göras senast 24 timmar före din avtalade tid. Vid avbokning senare än 24 timmar debiteras fullt pris för din behandlingstid

 
LYMFMASSAGE MED KOPPNING 90MIN 1250 KRONOR
Lymfsystemet är en viktig del av kroppens cirkulationssystem som hjälper kroppen att försvara sig mot infektioner av olika slag. Ett trögt lymfsystem kan göra att du känner dig svullen, kan ge smärta i nacke och rygg. Det kan också ge symptom som yrsel, huvudvärk, sömnsvårigheter, domningar och stelhet. Massagen stimulerar lymfsystemet så att överskottsvätska och slaggprodukter som finns i kroppen kan transporteras bort och ditt immunförsvar förbättras.
Lymfmassage går utmärkt att kombinera med Deep Oscillation som är en non-invasiv och skonsam behandlingsmetod vilket gör det möjligt att påbörja behandling i ett tidigt skede efter skador eller operationer för att påskynda läkningsprocessen, dämpa lokala inflammationer och lindra smärta. Även kroniska tillstånd som t ex lymfödem behandlas med bra resultat.

Välkommen!