TAKTIL STIMULERING

DENNA BEHANDLING PASSAR PERSONER I ALLA ÅLDRAR OCH DEN ÄR BRA FÖR ATT

  • Understödja den neurala organisationens utveckling.
  • Öka kroppsuppfattningen.
  • Öka koncentrationen.
  • Stärka bindningen mellan föräldrar/barn/partners.
  • Öka kommunikationen.
  • Förbättra mag-och tarmfunktionen.
  • Öka immunförsvaret.
  • Lindra smärta.

TAKTIL STIMULERING: 60 min - 800 kr

OBSERVERA!
Avbokning ska göras senast 24 timmar före din avtalade tid. Vid avbokning senare än 24 timmar debiteras fullt pris för din behandlingstid

 
TAKTIL STIMULERING
Taktil Stimulering är en medveten och strukturerad beröring som aktiverar vårt första och största sinnesorgan – huden. I känselsinnet, eller hudsinnet, som en del föredrar att kalla det finns receptorer för beröring, tryck, vibrationer, smärta, kyla och värme. Genom att beröra huden aktiveras flera av dessa receptorer som via sina nervbanor till hjärnan leder fram till det samordnade systemet - oxytocinsystemet - som aktiverar vårt "lugn och ro”- hormon Oxytocin. Effekterna låter inte vänta på sig! Jag bäddar in dig i sköna handdukar på bänken, tar kontakt med din kropp med mina händer.
Jag avtäcker endast den kroppsdel jag arbetar med. Jag gör lätta strykningar med olja och under hela behandlingen har jag en hand på din kropp för att du ska veta var jag är. Behandlingen som pågår i 45–50 minuter sker under tystnad för att du ska få en möjlighet till lugn och ro, för bättre återhämtning. När behandlingen är klar säger jag till när jag släpper taget. Sedan får du ligga kvar en stund för att komma tillbaka.

Välkommen!